Kontrast

Sprawozdania za 2016 rok

 

kalendarz postRok 2016 w działalności samorządów Osiedli dobiegł końca. Przed nami nowe zadania, nowe wyzwania, ale i czas podsumowań - sprawozdań. WCRS przypomina o powinności przyjęcia przez organy Osiedla sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy (w terminie do końca stycznia br.) oraz sprawozdania z działalności samorządu Osiedla (w terminie do końca lutego br.).

  • W terminie do końca stycznia Zarząd Osiedla przedkłada Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada Osiedla w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu Osiedla.
  • Corocznie Rada Osiedla przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz o stanie przekazanego mienia komunalnego.  
  • W terminie 30 dni, od zakończenia realizacji poszczególnych zadań społecznych (maksymalnie do 31 stycznia br.), Rada Osiedla przedkłada do WCRS sprawozdania z ich wykonania (w rozliczenia udzielonego dofinansowania).

Wesołych Świąt życzy WCRS

 

kartka 2017

 

Plan finansowy Osiedli on-line

plan finansowy Osiedli on line

WCRS opracował i wdrożył elektroniczny dostęp do planu finansowego dla poszczególnych Osiedli. Każdy z Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz wskazanych radnych może uzyskać dostęp do właściwego jemu osiedlowego planu wydatków. Logując się na stornie: www.radyosiedli.wroclaw.pl otrzymują Państwo dostęp do danych: o wysokości planu, jego wykonaniu i wprowadzonych rezerwach (z podziałem na paragrafy i zadania), o płatnościach mediowych dotyczących lokali użytkowanych przez Osiedle, a także o kwocie pobranej zaliczki i terminie jej rozliczenia. Więcej infomracji o planie finanoswym Osiedla można odnaleźćna naszej stornie w zakładce: Obsługa Wsparcie Osiedli / plan finansowy Osiedli.

 

Odbiory inwestycji miejskich

wcrs logo 1a
WCRS we współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotował i przekazuje samorządom Osiedli do dyspozycji elektroniczny sposób informowania o planowanych odbiorach inwestycji miejskich. Na stornie internetowej WCRS w zakładce odbiory inwestycji miejskich będziemy publikować przekazywane przez jednostki i spółki miejskie informacje o planowanych spotkaniach komisji odbiorowych.
Zachęcamy do korzystania z nowej funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

Grudniowe terminy rozliczeń Osiedli

wcrs logo 1a
 
 
W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o obowiązujących terminach dotyczących realizacji budżetów Osiedli. Przypominamy również o możliwości korzystania z dostępu online do budżetów Osiedli
 
 
TERMINY:
  1. Pobieranie nowych zaliczek jest możliwe do 20 grudnia 2016 roku (wtorek). Oczywiście warunkiem jest rozliczenie poprzedniej zaliczki. 
  2. Ostatnie rozliczenia pobranych zaliczek muszą być dokonane najpóźniej do dnia 27 grudnia 2016 roku. Prosimy o potraktowanie tego terminu jako ostateczność i w miarę możliwości rozliczenie zaliczek jeszcze przed świętami.
  3. Ostatnie faktury i rachunki, które mają zostać uregulowane poprzez przelew bankowy muszą być złożone w WCRS najpóźniej do dnia 28 grudnia 2016 roku. W przypadku otrzymania jeszcze jakiegoś dokumentu do uregulowania po tym terminie, ale przed 31 grudnia prosimy o pilny kontakt telefoniczny.

Raport z zamknięcia konsultacji o statutach Osiedli

Raport z konsultacji o statutach Osiedli

 

Zapraszamy Państwa Radnych Osiedlowych do zapoznania się z Raportem z zamknięcia z konsultacji o statutach osiedli. Konsultacje dotyczące zmian w statutach osiedli trwały od 19 września do 10 października 2016r. Dziękujemy Radnym za udział w konsultacjach.

- Wrocław Rozmawia

Strona 12 z 15

Ostatnio dodane

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo