Kontrast

Druki, formularze ...

wcrs logo 1a

WCRS przygotował i udostępnił druki dotyczące najczęściej relizowanych przez samorządy Osiedli procedur.

 

W zakładce Obsługa Wsparcie Osiedli/Dokumenty-akty prawne,druki,formularze znajdą Państwo niezbędne materiały, m.in: wniosek o zawarcie umowy, wniosek o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, rachunek, upoważnienie do kasy i inne.

 


Oferty na dofinansowanie zadań społecznych Osiedli na 2017r. - terminy

wcrs logo 1aTermin przyjmowania formularzy samorządów Osiedli na dofinansowanie zadań priorytetowych z obszaru spraw społecznych realizowanych w 2017 roku upływa z dniem 31 października 2016 r. Do zadań priorytetowych zalicza się: kluby seniora, chóry osiedlowe, festyny (społeczne, zdrowotne, sportowo-rekreacyjne). Wypełnione formularze ofertowe wraz z uchwałą Rady Osiedla w sprawie podjęcia realizacji zadania należy składać we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu. Wnioski ofertowe na zadania priorytetowe złożone po terminie nie będą podlegały procedurze konkursowej. Do 31 października 2016 r. WCRS udziela Osiedlom porad i wskazówek dotyczących sposobu przygotowania i wypełniania formularzy ofertowych na zadania realizowane w 2017 r.

Wyniki głosowania WBO2016

WBO wyniki

 


Znamy już wyniki głosowania WBO2016. W bieżącej edycji oddano 104 884 głosy. Wśród projektów rejonowych najwięcej głosów otrzymały rejony: 10 i 12.

- więcej informacji o zwycięskich projektach: 

Wyniki głosowania WBO2016

Granice wrocławskich Osiedli

granice osiedli wrocławia

Zachęcamy do korzystania z narzędzia, dzięki któremu można sprawdzić dokłady przebieg granic poszczególnych Osiedli. Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XX/419/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku ustanowiono jednoznaczne i precyzyjne granice Osiedli Wrocławia. Granice te zostały zdefiniowane w formie cyfrowej, przynależność każdego punktu adresowego do Osiedla jest uzależniona od położenia tego punktu i nie będzie już wymagała odrębnej decyzji Rady Miejskiej.

Wrocławskie Osiedla - granice.

Głosowanie WBO2016

mapa

Karty zadań inwestycyjnych na 2017 rok

wcrs logo 1aPanie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli,

dziękujemy za przesłane propozycje zadań inwestycyjnych na Osiedlach. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (zgodnie z zapisami §4 ust. 4 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia) informuje o zakończeniu pierwszego etapu weryfikacji zgłoszonych propozycji. Wskazane przez Zarządy Osiedli zadania podlegają dalszej analizie będącej elementem opracowywania budżetu Miasta na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. W podsumowaniu pierwszego etapu weryfikacji kart zadań inwestycyjnych przekazujemy informacje wyłącznie o zadaniach, co do których posiadamy pełne opinie. Ostateczna informacja w zakresie inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie wrocławskich osiedli zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu Miasta, najpóźniej w styczniu 2017 roku (§4 ust. 5 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia). 

Strona 12 z 13

Ostatnio dodane

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo