logo wrocławia

Sprawozdania z działalności samorządu Osiedla

Artur Iwan

Wrocław herb

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia sprawozdania załączamy

druk sprawozdania z działalności samorządu Osiedla za 2016 rok.

- więcej tutaj ...


Miesięczne rozliczenie czasu pracy

Artur Iwan

wcrs logo 1aW związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002r. (Dz.U. Nr 200 poz. 1679) tj. z dnia 10 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 2008) informujemy, że WCRS opracował druk: rozliczenie przepracowanych godzin, który od stycznia 2017r. będzie stanowił załącznik do miesięcznych rachunku z tytułu umów zleceń zawartych w imieniu Osiedli. Prosimy Zarządy Osiedli o składanie wypełnionego druku razem z miesięcznym rachunkiem. Jednocześnie wszystkie umowy zawarte od 1.01.2017r., w których wynagrodzenie płatne jest w transzach przekraczających jeden miesiąc zostaną aneksowane do miesięcznych okresów rozliczeniowych.

 

Inwestycje Miejskie 2017 - Karty Zadań Inwestycyjnych

Artur Iwan

KZI2016 str1Dziękujemy Radnym Osiedlowym za Państwa aktywność w ramach miejskiego procesu inwestycyjnego. Zgłoszone w miesiącu czerwcu 2016 roku Karty Zadań Inwestycyjnych zostały poddane analizie przez administrację miejską w ramach procesu planowania budżetu Miasta na 2017 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4407/16 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie sposobu opracowania przez jednostki pomocnicze Miasta propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej określiło zasady procedowania dotyczące zgłaszania przez samorządy Osiedli własnych pomysłów inwestycyjnych w formie Kart Zadań Inwestycyjnych zobowiązując Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego do przekazania Państwu informacji dotyczącej realizacji procesu KZI2016.

Prezentujemy plik: INWESTYCJE MIEJSKIE 2017 zawierający informacje o inwestycjach miejskich realizowanych na wrocławskich Osiedlach. Inwestycje zostały przypisanie do poszczególnych Osiedli w następujących kategoriach: KZI - propozycje samorządów Osiedli wyrażone w Kartach Zadań Inwestycyjnych, WBO - zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, WIP - zadania realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, PM - zadania realizowane w ramach Programów Miejskich (przy zadaniach/projektach podano koszt ich realizacji).

W razie pytań prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Inwentaryzacja majątku Osiedli cd.

Artur Iwan

książka inwentaryzacyjnaWCRS przystępuje do kolejnego etapu prowadzenia likwidacji zbędnych i zużytych składników majątkowych w dyspozycji Osiedli. W terminie od 1.02.2017r. do 28.02.2017r. zespoły powołane w ramach Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej i Likwidacyjnej będą przeprowadzać wizyty w siedzibach Osiedli celem dokonania likwidacji wskazanych składników majątkowych. Prosimy Przewodniczących Zarządów Osiedli zapoznanie się z pismem WCRS.DWIiWOW/0717/85/2017 z dnia 25.01.2017r.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Plan finansowy Osiedli na 2017

Artur Iwan

plan finansowy samorządów Osiedli na 2017

 WCRS pismem znak: WCRS.ZWIiWOW.0717/42/2017 przesłała do Zarządów Osiedli materiały planistyczne dotyczące budżetu Osiedli na 2017r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.12.2016r. w sprawie budżetu Miasta na 2017rok przyznano samorządom Osiedli środki finansowe na realizację działalności statutowej w 2017r. Kwotę wydatków należy podzielić na zadania i paragrafy klasyfikacji budżetowej - druki do pobrania. Z uwagi na kończącą sie w bieżącym roku obecną kadencję Rad Osiedli przypominamy o zasadzie proporcjonalności realizacji wydatków Osiedla. Przyjęty w drodze uchwały Rady Osiedla plan finansowy należy dostarczyć do WCRS w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych uchwale budżetowej ( §34 ust. 3 Statutu Osiedla).

 

Inwentaryzacja majątku Osiedli

Artur Iwan

książka inwentaryzacyjnaWCRS prowadzi aktualnie prace dotyczące inwentaryzacji majątku gminnego w dyspozycji samorządów Osiedli. Dnia 24.11.2016r. Zarządy Osiedli zostały poinformowane pismem znak: WCRS.DWIiWOW/0717/1508/2016 o możliwości likwidacji zbędnych i/lub zużytych składników majątkowych. Obecnie weryfikowany jest stan majątku Osiedli, powoływane zespoły spisowe i ustalany harmonogram wizyt na Osiedlach. Zarządy Osiedli przed wizytą komisji zobowiązane są przygotować do okazania sprzęt, który będzie podlegał likwidacji, przedstawić ekspertyzę techniczną w wymaganych przypadkach. Zbędne składniki majątkowe mogą być przekazywane pomiędzy Osiedlami. Prosimy o wyraźne wskazanie, które ze składników majątkowych wskazanych do likwidacji nadają się do dalszego użytkowania i mogą zostać przekazane innemu Osiedlu.

Do dnia dzisiejszego potrzebę przeprowadzenia likwidacji majątku zgłosiły następujące Zarządy Osiedli:

 

Czytaj więcej...

Strona 13 z 17

Ostatnio dodane

Początek strony