logo wrocławia

Przedłużenie terminu składania ofert na zadania społeczne realizowane w 2022 roku

Wrocław herbUprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem się nowej kadencji samorządów Osiedli przedłużony zostaje termin składania ofert na priorytetowe zadania społeczne (kluby seniora, chóry osiedlowe, festyny), planowane do realizacji przez Osiedla w 2022 roku. Formularze ofert przyjęte stosownymi uchwałami Rad Osiedli można składać we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego do dnia 30 listopada 2021 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 30 grudnia 2021 r.

INFORMACJA

Procedury dotyczące realizacji zadań w ramach Funduszu Czasu Wolnego oraz Senioralnego Funduszu Wyjazdowego zostaną wraz z możliwością składania ofert na te zadania udostępnione w Nowym Roku.


Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2022 roku

Wrocław herbWydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazuje informacje dotyczące składania formularzy ofertowych na dofinansowanie zadania pn. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2022 r. (pdf).

Komplet dokumentów i formularzy dotyczących zadania:

Procedura przyznawania Osiedlom środków finansowych na realizację zadania (doc)

Wzór oferty realizacji zadania (docx)

Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania (doc)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania (doc)

Szczegółowe informacje w zakresie dotyczącym Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży możecie Państwo uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - p. Marta Przystajko, tel. 71 777 88 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pierwsze sesje Rad Osiedli - listopad 2021 r.

Wrocław herbUprzejmie informujemy o zwołaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia pierwszych sesji nowo wybranych Rad Osiedli. Sesje odbywać się będą od 3 listopada 2021 r. w siedzibie Rady Miejskiej Wrocławia - budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Sukiennice 9. Szczegółowe informacje (harmonogram sesji, porządek obrad, projekty uchwał o wyborze Przewodniczącego Rady Osiedla oraz Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla) zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/1008/55830/pierwsze-sesje-rad-osiedli-kadencji-2021-2026

Zaproszenia na sesje zostały wysłane do wszystkich nowo wybranych radnych osiedlowych w formie przesyłki pocztowej na adresy korespondencyjne podane w dokumentach rejestracyjnych złożonych w Miejskiej Komisji Wyborczej.

 HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH SESJI RO (STAN NA 15.11.2021 r.)

Propozycja podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rad Osiedli w 2021 roku

Wrocław herbSzanowni Państwo Przewodniczący Zarządów Osiedli,

w imieniu Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji Rady Miejskiej Wrocławia w związku z § 10 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Rad Osiedli stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXI/793/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. przedstawiamy propozycję podziału na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, ich granice, numery oraz liczbę wybieranych radnych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 października 2021 r.

Prosimy o przedstawienie ewentualnych uwag do zaproponowanego podziału wyłącznie w części dotyczącej Osiedla, które Państwo reprezentujecie. Odpowiedź prosimy przekazać w terminie do 28 czerwca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wiadomości wskazując, że dotyczy propozycji podziału na okręgi wyborcze i podając nazwę Osiedla.

Pismo przewodnie

Projekt podziału

Sprawozdanie z rocznej działalności samorządów Osiedli za 2020 rok

Wrocław herb

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z zapisami § 38 ust. 3 (oraz § 95 ust. 3 w przypadku Osiedli Ołtaszyn i Wojszyce) Statutu Osiedla o spoczywającym na samorządzie Osiedla obowiązku przedłożenia do końca lutego sprawozdania z rocznej działalności Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Prezydentowi Wrocławia. Uchwałę Rady Osiedla wraz z załącznikiem (wypełnionym formularzem) należy składać do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Druk sprawozdania (formularz) w wersji edytowalnej (docx)

Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2021 roku - weryfikacja merytoryczna ofert

Wrocław herbWydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazuje dokumentację z weryfikacji merytorycznej ofert samorządów Osiedli na realizację i finansowanie zadania pn. Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2021 roku ( pdf ).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z Wydziałem: Pani Marta Przystajko, tel. 71 777 88 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Strona 1 z 19

Ostatnio dodane

WCRS-KONTAKT

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwantel. 71/772-49-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony