logo wrocławia

  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner6.jpg
  • baner7.jpg

Nowa Poczta RO

Dzień dobry,

Szanowni Państwo

zgodnie z Państwa licznymi prośbami i naszą wcześniejszą deklaracją informujemy, że zaczęliśmy proces zmiany serwera, który umożliwi zwiększenie pojemności skrzynek pocztowych. Nie podajemy limitów na skrzynkę, ponieważ nie są one przypisane do konkretnego adresu e-mail. Została powiększona ogólna pula pamięci dla wszystkich adresów łącznie. Nieużytkowane skrzynki nie będą zabierały miejsca, jak to było do tej pory.

Etapy zmiany serwera:

1) Przekazanie haseł do nowej skrzynki wraz z instrukcją (poniżej w tym mailu). Prosimy o  zapamiętanie hasła lub zapisanie i przechowywanie w bezpiecznym miejscu. WAŻNE Prosimy o  niezmienianie przekazanych haseł do dnia 22.09.2023 r.

2) Ujednolicenie haseł starej i nowej poczty. Od 15.09.2023 r. obie poczty będą działały pod tym samym nowym przekazanym poniżej hasłem. Prosimy w miarę możliwości o ograniczenie pracy na poczcie w dniach 15-16.09.2023 r. 

Od dnia 20.09.2023 roku "starej" poczty już nie będzie można otworzyć, by przypomnieć sobie przesłane hasło. Hasła będą dostępne u p. Edyty Ruszkiewicz. I prosimy o ich niezmienianie do 22.09.2023 r.

3) 15-19.09.2023 r. - Testy Użytkowników poczty (Radnych) czy wszystko działa i jest dobrze przeniesione między pocztami. Prosimy o zgłaszanie uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4) Przełączenie serwera na nowy nastąpi 20.09.2023 r. Stary przestaje oficjalnie działać. 

 

----------

Twój panel logowania do nowej poczty to:

poczta.osiedla.wroclaw.pl 

Twój Login:               |             Twoje Hasło:

 

Przykładowy panel logowania:

b4084d08

Po zalogowaniu widać widok (przykład):

b2726ace

 ----

Z pozdrowieniami

Zespół WCRS

pl. Dominikański 6

50-159 Wrocław


Sesje zdalne od 1 lipca 2023 roku

Szanowni Państwo,

Radni Wrocławskich Osiedli

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, z dniem 1 lipca 2023 r.: odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na mocy ww Rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028). Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. weszło  w życie z dniem ogłoszenia, tj. 16 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie nie spowodowało uchylenia Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niemniej należy zwrócić uwagę na treść przepisu ww. Ustawy, który reguluje zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych, i który stosowany był także do sesji Rad Osiedli.

Zgodnie z treścią art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym,  w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

Dokonując wykładni ww. przepisu, należy mieć na uwadze konstrukcję norm prawnych. Hipoteza normy prawnej określa warunki, dzięki którym powstaje możliwość przypisania obowiązku lub uprawnienia osobie, organowi, etc. - adresatowi normy prawnej. Warunki określone w hipotezie muszą zaistnieć, żeby można było wymagać zachowania określonego w kolejnym elemencie normy prawnej – dyspozycji. Dyspozycja z kolei określa sposób, w jaki sposób powinien zachować się adresat normy prawnej po spełnieniu uwarunkowań widniejących w hipotezie. Obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (hipoteza normy prawnej), upoważnia do obradowania w trybie zdalnym (dyspozycja normy prawnej), w związku z tym, że zarówno stan zagrożenia epidemicznego, jak i stan epidemii zostały odwołane, w ocenie opiniującej, brak jest podstawy prawnej do dalszego prowadzenia sesji Rady Osiedla w trybie zdalnym.

---

Pozdrawiam
Małgorzata Skiba
Radca prawny WCRS

Formularze Ofertowe na dofinansowanie zadań społecznych na rok 2024

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje dotycząca zasad składania formularzy ofertowych na dofinansowanie zadań społecznych na rok 2024.

PILNE! Proszę korzystać z aktualnych druków, które przesyłam w załączeniu.

--
Pozdrawiam,

Malwina Szymanek

Projekt budżetu na 2024 rok

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym rozpoczynamy przesyłanie do Państwa na skrzynki osiedlowe pism wraz z załącznikami w sprawie opracowania budżetów na rok przyszły. Oryginały pism będzie można odebrać w Biurze przy okazji wizyty w WCRS. W razie pytań prosimy o kontakt z Danielem Jasionem 664 000 779 lub Szymonem Fałowskim 735 969 837.

z poważaniem Edyta Ruszkiewicz

Poczta elektroniczna RO - powiększenie pojemności skrzynek

Szanowni Państwo,

Radni Wrocławskich Osiedli

ZMIANA OPERATORA POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Uprzejmie informujemy, że od września bieżącego roku będziecie Państwo dysponować skrzynkami pocztowymi o zwiększonym limicie pojemności. Zmiana wymagała podjęcia współpracy z nowym operatorem usługi, który dokona przeniesienia zawartości obecnie użytkowanych przez Państwa skrzynek do nowej poczty. Wszystkie wiadomości zostaną bezstratnie na nią przeniesione. Adresy pozostaną bez zmian. Natomiast w najbliższym czasie na aktualnie funkcjonujące skrzynki pocztowe prześlemy hasła dostępowe oraz link umożliwiające zalogowanie się do nowej poczty. Hasła będzie można odebrać również u pracowników Biura. Podczas zmiany operatora w pierwszej fazie będziecie Państwo mogli korzystać z obecnej skrzynki pocztowej oraz logować się do nowej poczty, od połowy września zacznie działać nowa poczta. Wysyłanie wiadomości ze „starej skrzynki” nie będzie możliwe, ale będzie przez kilka dni nadal dostępna jej zawartość. Z uwagi na mogące pojawić się pytania o funkcjonalności nowego narzędzia deklarujemy umożliwienie Państwu szkolenia przez pracowników Biura.

W kolejnym komunikacie przekażemy Państwu dokładne daty planowanych zmian. W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Biura Współpracy z Osiedlami Wrocławia p. Edytą Ruszkiewicz tel. 71 77 24 969, 538 579 519, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z poważaniem

Dorota Feliks

Dyrektor WCRS

Pozyskanie środków na zadanie społeczne pn. "Funduszu Czasu Wolnego"

Dzień dobry.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy procedurę dotyczącą pozyskania środków na zadanie społeczne pn. "Funduszu Czasu Wolnego" wraz z załącznikami (druk oferty, aktualizacji, sprawozdania).

WAŻNE! - proszę korzystać z formularzy wysłanych w załączeniu.

--
Pozdrawiam,

Malwina Szymanek

Strona 1 z 3

WCRS-KONTAKT

adres2 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Biuro Współpracy z Osiedlami Wrocławia
I piętro pokój 129

 tel. 538 579 519 lub 71 77 24 969
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP

 

 
Początek strony