Zojm w celu podniesienia jakości realizowanych zadań na rzecz samorządu Osiedli oraz w ramach prowadzenia bieżącego monitoringu realizuje projekt: "Badanie poziomu zadowolenia klienta". Badanie jest przewidziane jako cykliczne i prowadzone będzie w okresach kwartalnych, udział w nim jest dobrowolny i anonimowy. Grupę docelową stanowi 48 samorządów Osiedli Wrocławia. Ankiety adresowane są do organu wykonawczego Osiedla, tj. Zarządu Osiedla. Zgodnie ze statutowo określonymi kompetencjami jest to organ bezpośrednio współpracujący z Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich jako adresat jego działań.

Edycja pierwsza:

-ankieta (.PDF)

-raport (.PDF)

Edycja druga:

-ankieta (.PDF)

-raport (.PDF)