logo wrocławia

Szanowni Państwo Radni Osiedli Wrocławia

W celu dalszego usprawniania działań Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich na rzecz obsługi i wspierania  samorządów Osiedli w realizacji statutowych zadań oraz rozwiązań podnoszących ich jakość i skuteczność, będziemy przygotowywać dla PaństwaInformator dla samorządów Osiedli. Chcielibyśmy, żebyInformator, obok prowadzonych dotychczas przez ZOJM działań informacyjnych oraz strony internetowej (zakładkaOsiedla), był kolejnym przydatnym i przyjaznym narzędziem medialnym wspierającym oraz promującym codzienną działalności Osiedli.   

Z poważaniem
Krzysztof Czaja
Dyrektor Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich

 

Początek strony