PROJEKT PLANU WYDATKÓW OSIEDLA NA 2016 ROK

Uprzejmie informujemy, że do dnia 1 września 2015 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2016 rok. W tym celu należy wypełnić formularz <<Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Zarządu Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków>> i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Projekt Planu 2016 - wykaz paragrafów

Projekt Planu 2016 - załącznik


Działalność statutowa samorządów Osiedli prowadzona jest w ramach budżetu Miasta Wrocławia. Zgodnie z corocznie uchwalanym "planem finansowym" Miatsa oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/394/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003r. w sprawie podziału środków finansowych na działalność Osiedla, wraz z późniejszymi zmianami aktualnie obowiązują następujące wskaźniki:

    1.    dla Osiedli o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4000 osób - kwota 20 270 zł

    2.    dla Osiedli o liczbie mieszkańców powyżej 4000 osób a nieprzekraczającej 10 000 osób - kwota 31 550 zł

    3.    dla Osiedli o liczbie mieszkańców powyżej 10000 osób a nieprzekraczającej 20 000 osób - kwota 40 800 zł

    4.    dla Osiedli o liczbie mieszkańców powyżej 20000 osób  - kwota 46 830 zł

W celu wydatkowania pozostających w dyspozycji Osiedla środków finansowych corocznie Zarząd Osiedla uchwala projekt planu finansowego Osiedla oraz Rada Osiedla uchwala plan finansowy Osiedla, jak również jego zmiany.


Poniżej zamieszczono druki i materiały informacyjne do drugiego projektu planu finansowego Osiedla na rok 2015:


Poniżej zamieszczono druki i materiały informacyjne do projektu planu finansowego Osiedla na rok 2015:

Poniżej zamieszczono druki i materiały informacyjne do projektu planu finansowego Osiedla na rok 2014:

Poniżej zamieszczono druki i materiały informacyjne do planu finansowego Osiedla na rok 2013:

Poniżej zamieszczono druki i materiały informacyjne do projektu planu finansowego Osiedla na rok 2013:

Poniżej zamieszczono druki i materiały informacyjne do planu finansowego Osiedla na rok 2012:

Poniżej zamieszczono druki i materiały informacyjne do projektu planu finansowego Osiedla na rok 2012:

Poniżej zamieszczono druki i materiały informacyjne do planu finansowego Osiedla na rok 2011:

Dodatkowe środki:

Samorządy Osiedli mogą pozyskiwać dodatkowe środki spoza budżetu Miasta w formie darowizny celowej (na poszczególne zadanie np.: festyn) oraz ogólnej (na działalność statutową).

 

Środki finansowe darczyńcy (osoby prawne oraz fizyczne) wpłacają na konto ZOJM wyodrębnione na rzecz Osiedli

 

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich

ul. Namysłowska 8 50-304

nr konta: 67 1020 5226 0000 6802 0418 4321

tytułem: darowizna (nazwa Osiedla oraz informacja o celu darowizny)

 

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo