logo wrocławia

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich na podstawie statutu nadanego Uchwałą nr LIV/1564/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich wraz z poźniejszymi zmianami (statut ZOJM) prowadzi obsługę Osiedli w zakresie:

    1. Obsługa księgowo - finansowa Osiedli,

    2. Prowadzenie obsługi prawnej Osiedli,

    3. Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi, ujętymi w Zarządzeniu Nr 3968/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 sierpnia 2008r. - Warszawska 2 (Osiedle Brochów) oraz Rekodzielnicza 1 (Osiedle Pilczyce-Kozanów-Popowice Północ).

 

Ponadto zakres działań ZOJM został również określony w statutach poszczególnych Osiedli.

Realizację zadań prowadzonych przez ZOJM wykonują poszczególnedziały.

Początek strony